698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Aktualizacja harmonogramu spotkań konsultacyjnych


Aktualizacja harmonogramu spotkań konsultacyjnych

Uprzejmie informujemy, iż dokonana została aktualizacja harmonogramu spotkań. Zaplanowane spotkanie  z 27 października  odbędzie się 29 grudnia.

Harmonogram spotkań  – pobierz

Serdecznie zapraszamy.