698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027


Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Trygon-Rozwój i Innowacja” zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego z obszaru działania  LGD do konsultacji społecznych.

Konsultacjom społecznym podlega projektowany dokumenty w oparciu o Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027:

  1. Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2023-2027 –pobierz
  2. Formularz zgłaszania uwag –pobierz

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu w/w dokumentów można wnosić za pośrednictwem:

  • konsultacji indywidualnych w Biurze LGD, pod adresem: Pl. Rynek 1, 36-040 Boguchwała w godz. od 8:00 do 16:00,
  • poczty elektronicznej, pod adresem: promocja@lgd-trygon.pl

Uwagi oraz propozycje zmian można zgłaszać do 30 maja 2023 r.

Dziękujemy Państwu za aktywne zaangażowanie w konsultacje społeczne oraz za wszelkie przesłane informacje.