698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Zaproszenie na wizytę studyjną w ramach projektu współpracy


Zaproszenie na wizytę studyjną w ramach projektu współpracy

Szanowni Państwo!

 

Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” , Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin oraz

Lokalna Grupa Działania (MAS)  DUŠA

 

w ramach Projektu Współpracy Razem Wspieramy Obszary Wiejskie”, zapraszają do udziału w 2 dniowej wizycie studyjnej lokalnych przedsiębiorców, lokalnych liderów, przedstawicieli LGD oraz lokalnych producentów. Miejsce wizyty studyjnej: Słowacja (rejon Michalovce), termin: 2-3 wrzesień 2022 r. Celem wizyty studyjnej jest poznanie dobrych praktyk związanych z produktami turystycznymi, lokalnymi i regionalnymi.

Zaplanowano wizytę studyjną w minimum 5 miejscach ukazujących przykłady dobrych praktyk związanych z produktami turystycznymi, lokalnymi i regionalnymi. Zapewniamy opiekę merytoryczną, zapewniamy nocleg w pokojach z łazienkami, pełne wyżywienie, transport.

Podczas Wizyty studyjnej Partner Słowacki zaprezentuje dobre praktyki na swoim obszarze, lokalni producenci oraz przedsiębiorcy podzielą się swoim doświadczeniem. Spotkanie wpłynie pozytywnie na wymianę doświadczeń pomiędzy wszystkimi Partnerami, a tym samym zapoczątkuje początek współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru wszystkich Partnerów. Zaplanowana wizyta studyjna stworzy lokalnym podmiotom, producentom oraz mieszkańcom wszystkich partnerskich LGD warunki rozwoju swojego potencjału gospodarczego do osiągniecia dodatkowych przychodów na bazie produktów lokalnych.

 

Udział w wizycie jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych do udziału w wizycie studyjnej prosimy o kontakt z odpowiednim biurem LGD w terminie do 29 sierpnia 2022r:

 

BIURO LGD „ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWKSIEJ”

  1. Mickiewicza 45,37-600 Lubaczów

tel. 573 339 677

e-mail: lgd.lubaczow@gmail.com

 

BIURO LGD „TRYGON – ROZWÓJ I INNOWACCJA”

Plac Rynek 1; 36-040 Boguchwała

tel.: 17 230 65 58

e-mail: trygon@lgd-trygon.pl

 

BIURO LGD PARTNERSTWO 5 GMIN

  1. Rynek 1, 39-100 Ropczyce

tel. 17 2210069

e-mail: biuro@partnerstwo5gmin.pl

 

BIURO MAS DUŠA

NAS. A. Dubčeka 300/A, 072-22 Strážske, Słowacja

tel +421 905 150 442

Serdecznie zapraszamy

 

Zaproszenie na wizytę studyjną – pobierz