698 166 371

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania
"Trygon - Rozwój i Innowacja"

Portal turystyczny LGD


Portal turystyczny LGD

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej promującej turystykę na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” zrealizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności
gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Link do strony: http://lgd-turystyka.boguchwala.pl/pl/1-strona-glowna.html